NIŠ - Strahinjića Bana

Trenutne jackpot vrednosti

Strahinjića Bana 3

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6275482.49
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

366541.92
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6755.25
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6266.37

Mystery

Super

Min. 30 rsd

266,909.44

Middle

Min. 20 rsd

25,444.30

Mini

Min. 5 rsd

3,884.90

Najveći izbor aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću u Strahinjića Bana 3 u Nišu.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Strahinjića Bana 3

10:00-04:00h

vidi bonus igre