NIŠ - Strahinjića Bana

Trenutne jackpot vrednosti

Strahinjića Bana 3

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

8885556.26
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

179701.18
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

14497.83
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2633.34

Mystery

Super

Min. 30 rsd

87,438.66

Middle

Min. 20 rsd

25,063.39

Mini

Min. 5 rsd

7,580.24

Najveći izbor aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću u Strahinjića Bana 3 u Nišu.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Strahinjića Bana 3

10:00-04:00h

vidi bonus igre