NIŠ - Strahinjića Bana

Trenutne jackpot vrednosti

Strahinjića Bana 3

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

5683562.17
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

190140.48
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

15809.89
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2279.52

Mystery

Mega

Min. rsd

184,753.83

Super

Min. 30 rsd

144,329.21

Middle

Min. 20 rsd

57,651.21

Mini

Min. 5 rsd

2,663.25

Najveći izbor aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću u Strahinjića Bana 3 u Nišu.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Strahinjića Bana 3

10:00-04:00h

vidi bonus igre