NIŠ - Strahinjića Bana

Trenutne jackpot vrednosti

Strahinjića Bana 3

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6659658.96
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

240122.96
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

19275.00
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2323.27

Mystery

Super

Min. 30 rsd

187,476.03

Middle

Min. 20 rsd

28,097.46

Mini

Min. 5 rsd

3,045.63

Najveći izbor aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću u Strahinjića Bana 3 u Nišu.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Strahinjića Bana 3

10:00-04:00h

vidi bonus igre