LOZNICA - Vojvode Putnika

Trenutne jackpot vrednosti

Vojvode Putnika 22

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

4469740.42
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

539122.62
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

12756.37
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

3628.11

Mystery

Mega

Min. rsd

138,024.34

Super

Min. 25 rsd

86,698.47

Middle

Min. 10 rsd

46,365.70

Mini

Min. 5 rsd

3,441.75

Najbolji slot klub u Loznici čeka na tebe. Igraj najveći broj aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Vojvode Putnika 22

064 89 49 793

10:00-04:00h

vidi bonus igre