LOZNICA - Vojvode Putnika

Trenutne jackpot vrednosti

Vojvode Putnika 22

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6277826.29
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

368885.72
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

9099.06
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

3036.10

Mystery

Super

Min. 25 rsd

174,893.97

Middle

Min. 10 rsd

49,717.87

Mini

Min. 5 rsd

2,696.75

Najbolji slot klub u Loznici čeka na tebe. Igraj najveći broj aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Vojvode Putnika 22

064 89 49 793

10:00-04:00h

vidi bonus igre