LOZNICA - Vojvode Putnika

Trenutne jackpot vrednosti

Vojvode Putnika 22

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

11054424.94
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

549416.30
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

3424.93
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

7111.21

Mystery

Mega

Min. rsd

276,834.78

Super

Min. 25 rsd

136,133.34

Middle

Min. 10 rsd

34,254.28

Mini

Min. 5 rsd

3,805.60

Najbolji slot klub u Loznici čeka na tebe. Igraj najveći broj aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Vojvode Putnika 22

064 89 49 793

10:00-04:00h

vidi bonus igre