LOZNICA - Vojvode Putnika

Trenutne jackpot vrednosti

Vojvode Putnika 22

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

10624164.89
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

151412.99
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

13676.75
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

3689.97

Mystery

Super

Min. 25 rsd

228,603.18

Middle

Min. 10 rsd

40,705.52

Mini

Min. 5 rsd

5,575.42

Najbolji slot klub u Loznici čeka na tebe. Igraj najveći broj aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Vojvode Putnika 22

064 89 49 793

10:00-04:00h

vidi bonus igre