LOZNICA - Vojvode Putnika

Trenutne jackpot vrednosti

Vojvode Putnika 22

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

8898482.50
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

231437.36
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

7717.72
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

10082.50

Mystery

Mega

Min. rsd

207,389.87

Super

Min. 25 rsd

118,075.45

Middle

Min. 10 rsd

37,935.69

Mini

Min. 5 rsd

4,362.39

Najbolji slot klub u Loznici čeka na tebe. Igraj najveći broj aparata za sreću, veliki broj jackpotova, bonus igara i drugih igara na sreću.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Vojvode Putnika 22

064 89 49 793

10:00-04:00h

vidi bonus igre