BEOGRAD - Staklenac

Trenutne jackpot vrednosti

Makedonska 5

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6659527.33
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

239991.33
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

19143.37
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2191.64

Mystery

Middle

Min. 20 rsd

89,994.11

Mini

Min. 5 rsd

1,703.61

Otkrije najveći broj igara na sreću - jackpotovi, ruleti, bonus igre. Udoban ambijent, zabava bez kraja, u centru Beograda.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Makedonska 5

064 89 49 795

09:00-03:00h

vidi bonus igre