BEOGRAD - Staklenac

Trenutne jackpot vrednosti

Makedonska 5

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2993395.73
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

214888.47
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2262.57
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

8406.39

Mystery

Middle

Min. 20 rsd

147,814.83

Mini

Min. 5 rsd

3,193.30

Otkrije najveći broj igara na sreću - jackpotovi, ruleti, bonus igre. Udoban ambijent, zabava bez kraja, u centru Beograda.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Makedonska 5

064 89 49 795

09:00-03:00h

vidi bonus igre