BEOGRAD - Staklenac

Trenutne jackpot vrednosti

Makedonska 5

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

6274355.87
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

365415.29
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

5628.63
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

5139.75

Mystery

Middle

Min. 20 rsd

139,666.22

Mini

Min. 5 rsd

4,611.24

Otkrije najveći broj igara na sreću - jackpotovi, ruleti, bonus igre. Udoban ambijent, zabava bez kraja, u centru Beograda.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Makedonska 5

064 89 49 795

09:00-03:00h

vidi bonus igre