BEOGRAD - Staklenac

Trenutne jackpot vrednosti

Makedonska 5

Globalni Jackpot

Jackpot cards

mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

5683299.71
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

189878.02
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

15547.43
mapa pozadina

Min. 2,5 rsd

2017.05

Mystery

Super

Min. rsd

224,928.82

Middle

Min. 20 rsd

56,573.09

Mini

Min. 5 rsd

6,720.14

Otkrije najveći broj igara na sreću - jackpotovi, ruleti, bonus igre. Udoban ambijent, zabava bez kraja, u centru Beograda.

Adresa:

Telefon:

Radno vreme:

Makedonska 5

064 89 49 795

09:00-03:00h

vidi bonus igre