OBRENOVAC - Miloša Obrenovića

Utorak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Utorak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

3500 - 6000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

1500 x 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

1500 x 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Obrenovac

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd