NOVI SAD - Bulevar

Utorak,   21:30 - 23:30

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

10 x 2000 rsd

Min. bet - 6 rsd

Utorak,   21:30 - 23:30

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

3500 - 7000 rsd

Min. bet - 6 rsd

Četvrtak,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   21:30 - 00:00

Bonus Size - Novi Sad Bulevar

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

10 x 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   21:30 - 00:00

Bonus Prize - Novi Sad Bulevar

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd