ČAČAK - Svetog Save

Utorak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Čačak

3500 - 6000 rsd

Min. bet - 6 rsd

Utorak,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Čačak

10 X 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Četvrtak,   20:00 - 23:00

Jackpot Party - Čačak

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   20:00 - 23:00

Jackpot Party - Čačak

1500 - 3000 rsd

Min. bet - 10 rsd

Subota,   20:00 - 23:00

Bonus Prize - Čačak

10 X 2000 rsd

Min. bet - 10 rsd